Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kommunevåpen-Kvænangen-Blåk

Informasjon vedrørende tildelte veiadresser i Kvænangen kommune

Det er tidligere sendt ut brev til grunneiere/eiere av bolig om tildelt adressenummer. Dette er i bruk f.o.m. torsdag 10.11.2016. Noen veiparseller har ennå ikke fått godkjente og vedtatte veiadresser. Eiere vil her bli tilskrevet når dette foreligger. Den tildelte adressen er nå boligens/byggets offisielle adresse. Denne blir sammen med postnummer og postområdenavn også postadressen dersom ikke postboksadresse er avtalt med Posten. Folkeregisteret og Posten bli informert om de nye adressene. Les mer inni artikkelen om hva du bør være oppmerksom på.

Kommunevåpen-Kvænangen-Blåk

Forsinkelser i forbindelse med nytt skolebygg i Burfjord

På grunn av forsinkelser i anbudsprosessen vil ikke midlertidige skolelokaler være på plass til skolestart. Oppstarten for elever og lærere vil derfor bli i de gamle skolelokalene, onsdag 24. august. Midlertidig skolebygg vil tidligst være på plass medio oktober. Det er også forsinkelser i anbudsprosessen rundt nytt skolebygg, det vil komme en avklaring på dette i løpet av neste uke. Spørsmål bes rettes til Etatsleder for Oppvekst og kultur, Kristin Anita Hansen, mob.: 48509161

Bilde-Kvænangsfjellet-E-6

Planprogram for områderegulering av E6 Kvænangsfjellet er vedtatt

Kvænangen kommunestyre vedtok i møte den 27.04.2016 i sak 12/16 planprogrammet for områderegulering av E6 Kvænangsfjellet. Vedtaket lyder som følger: "Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-9 vedtar Kvænangen kommune planprogram for områderegulering av E6 Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn-Karvik. Kvænangen kommune støtter med dette Statens vegvesens tilrådning av alternativ 2. Dette innebærer standardheving av vegen på strekningen Oksfjordhamn-Karvik inkludert tre tuneller." Utskrift av møteboka laster du ned HER. Vedtatt planprogram laster du ned HER. For mer informasjon om planprosjektet se: http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6kvanangsfjellet.