Åpent møte om tiltaksplan for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder

Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen har utarbeidet et utkast til tiltaksplan for 2020.
I den forbindelse inviterer de til åpent møte.

På grunn av serveringen bes det om påmelding før 5. januar 2020 til verneområdeforvalter Rune Benonisen på e-post fmtrrub@fylkesmannen.no

Utkast til forvaltningsplan http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%c3%a6nangsbotn_dok/M%c3%b8tepapirer/2019/Utkast tiltaksplan-KVB-NAV-2020-november.pdf

Arrangør: VERNEOMRÅDESTYRET FOR KVÆNANGSBOTN OG NAVITDALEN
: Kvænangen næringsbygg, Sørstraumen
Tid: onsdag 8. januar 17:30
Meeting