Utmarka på menyen- sau som mat

Sauen er viktig for miljøet og for lokal verdiskaping, og produserer kjøtt, ull og kulturlandskap på utmarksressurser som ikke kan brukes til annen matproduksjon. Nå får du muligheten til å si din mening om sau og lam fra norsk utmark.Det blir smaking på sau og lam, og det blir faglig påfyll ved Eva Narten Høberg, avdeling utmarksressurser og næringsutvikling, NIBIO.

Arrangør: LANDSBYMARKEDET
: Bios cafe -Nordreisa
Tid: torsdag 14. november 16:00
Meeting
https://www.landsbymarked.no/2019/10/nibio...