Feietjenesten i regi av Nord-Troms Brannvesen varsler med brev sitt besøk hos boligeiere før feiing og tilsyn.

Personell i Feietjenesten bærer alltid ID-kort. Feietjenesten tilbyr ikke utbedring eller salg av pipeløp eller pipehatter.

Feietjenesten faktureres fra Kvænangen kommune sammen med andre kommunale gebyrer som f.eks vannavgifter. Personer som utgir seg for å opptre på vegne av Brann- eller Feietjenesten mot faktura, opptrer på falskt grunnlag.

Huseiere som har behov for utbedring av pipeløp eller pipehatt, bestiller arbeid fra sine leverandører.

-Brannsjefen-