Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Veinavn-forside_150x273

Kunngjøring av vedtak om veinavn i Kvænangen kommune

I medhold av §6 i lov om stadnamn, kunngjøres det at Kvænangen kommunestyre i møte 22.06.2016 fattet vedtak om 51 veinavn og parsellinndeling for hele kommunen. Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 10 påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a) - c) har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klageretten gjelder ikke vedtatt parsellinndeling og navnevalg. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato. (Frist innen fredag 5. august). Klagen skal grunngis. Eventuell klage rettes skriftlig til Kvænangen kommune, avdeling for næring, utvikling og teknisk, 9161 Burfjord. For spørsmål kontakt saksbehandler på telefon 77778841 eller på e-post til jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no. Se de vedtatte navnene inni selve artikkelen eller trykk her for PDF-versjon.

Bilde-Kvænangsfjellet-E-6

Planprogram for områderegulering av E6 Kvænangsfjellet er vedtatt

Kvænangen kommunestyre vedtok i møte den 27.04.2016 i sak 12/16 planprogrammet for områderegulering av E6 Kvænangsfjellet. Vedtaket lyder som følger: "Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-9 vedtar Kvænangen kommune planprogram for områderegulering av E6 Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn-Karvik. Kvænangen kommune støtter med dette Statens vegvesens tilrådning av alternativ 2. Dette innebærer standardheving av vegen på strekningen Oksfjordhamn-Karvik inkludert tre tuneller." Utskrift av møteboka laster du ned HER. Vedtatt planprogram laster du ned HER. For mer informasjon om planprosjektet se: http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6kvanangsfjellet.

Forside-nybrua-montering

Ny gangbru på plass over Burfjordelva

Endelig er gangbrua på plass ved siden av  brua over Burfjordelva. Dette skjedde 18. oktober 2013. Veien over brua var stengt i det tidsrommet denne operasjonen tok.