Kommuneplanens arealdel har som hensikt å som vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk i kommunen. Arealplan består av plankart med tilhørende bestemmelser og retningslinjer samt en planbeskrivelse. Det er også utarbeidet temakart for jordbruk, skogbruk og friluftsliv. Alle  offentlige høringsinstanser samt til forslagsstillere og berørte lag og foreninger tilskrives med brev eller e-post. Dokumentene blir også gjort tilgjengelig i resepsjonen på Rådhuset i Burfjord og på Sørstraumen handel AS.

Høringen er offentlig og alle kan komme med innspill og synspunkt. Merknader til planforslaget kan rettes skriftlig til Kvænangen kommune, Gárgu 8, 9161 Burfjord eller post@kvanangen.kommune.no.

Høringen er avsluttet.

Kontaktpersoner:

Silje Kristin Nygård, Arealplanlegger Kvænangen kommune

Åsmund Austarheim, Konsulent Kvænangen kommune


Plandokumenter:
Planbeskrivelse.pdf 
Vedlegg 1 Merknader til 1. høringsutkast.pdf
Vedlegg 2 Konsekvensvurdering.pdf
Vedlegg 3 Innspillshåndtering-Tabell .pdf
Vedlegg 4 Merknadsbehandling til 1. høringsutkast.pdf
Vedlegg 5 ArealROS.pdf
Planbestemmelser.pdf
 

Plankart:
Hele plankartet kan ses på
innsynsløsningen vår  (Bruk nettleser som støtter microsoft silverlight).

Aborassa_A0.pdf
Alteidet-Burfjord_A0.pdf
Badderen-Kvænangsbotn_A0.pdf
Flintfjellet_A0.pdf
Jøkelfjord_A0.pdf
Kvænangsbotn_A0.pdf
Kvænangsfjellet-Skorpa-Nøklan-Sørstraumen_A0.pdf
Meiland-Valan_A1.pdf
Nabar_A0.pdf
Navitdalen_A0.pdf
Segelvik-Reinfjorden-Rødøya_A0.pdf
Spildra_A2.pdf

Hele plankartet i SOSI-format -sos (Kan bare leses i GIS-program)


Temakart:
Temakart friluftsliv A3.pdf
Temakart jordbruk A3.pdf
Temakart skogbruk A3.pdf